Shibuya.lisp

Organizing : shibuya.lisp

Events (111)

Ended 2023/04/23(Sun) 14:30〜

Shibuya.lisp lispteatime #12

ayato_p ayato_p

(場所未定)

9/50

Ended 2023/03/30(Thu) 19:30〜

Shibuya.lisp lispmeetup #108

ayato_p ayato_p

(場所未定)

10/55

Ended 2023/02/26(Sun) 14:30〜

Shibuya.lisp lispteatime #11

ayato_p ayato_p

(場所未定)

11/50

Ended 2023/01/26(Thu) 19:30〜

Shibuya.lisp lispmeetup #107

ayato_p ayato_p

(場所未定)

11/55

Ended 2022/12/25(Sun) 14:30〜

Shibuya.lisp lispteatime #10

ayato_p ayato_p

(場所未定)

12/50

Ended 2022/11/24(Thu) 19:30〜

Shibuya.lisp lispmeetup #106

ayato_p ayato_p

(場所未定)

12/55

Ended 2022/10/30(Sun) 14:30〜

Shibuya.lisp lispteatime #09

potix2 potix2

(場所未定)

12/50

Ended 2022/09/29(Thu) 19:30〜

Shibuya.lisp lispmeetup #105

ayato_p ayato_p

(場所未定)

16/55

Ended 2022/08/28(Sun) 14:30〜

Shibuya.lisp lispteatime #08

potix2 potix2

(場所未定)

9/50

Ended 2022/07/28(Thu) 19:30〜

Shibuya.lisp lispmeetup #104

ayato_p ayato_p

(場所未定)

12/55